agentas

2 ageñtas sm. (2) fiz. kuriuos nors reiškinius sukelianti priežastis, veiksnys: Šaldymo agentas – amoniakas . Smėlis džiovinamas specialioje džiovykloje, kurioje šilumos agentas yra glazūros lydymo krosnių dūmai .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • agentas — ãgentas dkt. Draudi̇̀mo ãgentas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • agentas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Cheminį arba fizikinį vyksmą sukelianti medžiaga. atitikmenys: angl. agent vok. Agens, n rus. агент, m pranc. agent, m …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • agentas — statusas T sritis chemija apibrėžtis Cheminį arba fizikinį procesą sukelianti medžiaga. atitikmenys: angl. agent rus. агент; средство …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • agentas — statusas T sritis Energetika apibrėžtis Cheminį ar fizikinį procesą sukelianti medžiaga. atitikmenys: angl. agent vok. Mittel, n; Stoff, m rus. агент, m pranc. agent, m …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • agentas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Žvalgybos terminas – asmuo, užverbuotas, išmokytas, valdomas ir naudojamas žvalgybos informacijai gauti ir perduoti. atitikmenys: angl. agent pranc. agent ryšiai: dar žiūrėk – agentūra dar žiūrėk – šaltinis …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • agentas — 1 ãgentas, ė smob. (1, 3b), ageñtas (2) DP7 1. KI586 asmuo, veikiantis kurios nors įstaigos, įmonės ar atskiro žmogaus vardu, įgaliotinis: Buvo atėjęs draudimo draugijos ãgentas Kp. 2. rš kieno nors statytinis, kas tarnauja kieno nors… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • diplomatinis agentas — statusas Aprobuotas sritis diplomatiniai santykiai apibrėžtis Diplomatinės atstovybės, Europos Sąjungos įstaigos Lietuvos Respublikoje vadovas arba diplomatinio personalo narys, taip pat specialusis atašė. Tarptautinės organizacijos sutartyje su… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • SSRS specialiųjų tarnybų agentas — statusas Aprobuotas sritis Viešasis saugumas apibrėžtis Su SSRS specialiosiomis tarnybomis slapta (neviešai) bendradarbiavęs asmuo, vykdęs jų užduotis ir (ar) pavedimus. šaltinis Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • finansų maklerio įmonės agentas — statusas Aprobuotas sritis investicinių paslaugų teikimas apibrėžtis Fizinis ar juridinis asmuo, kuris, veikdamas išimtinai vienos finansų maklerio įmonės, visiškai ir besąlygiškai atsakingos už šio asmens veiksmus, naudai, siūlo įmonės teikiamas …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • fiskalinis agentas — statusas Aprobuotas sritis vertybinių popierių apyvarta apibrėžtis Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės bankas, su kuriuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių emitentas sudaro atsiskaitymo už Lietuvos Respublikos Vyriausybės …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.